BIP

Regulaminy organizacyjne

Regulaminy organizacyjne Przedszkola Nr 18 im. Juliana Tuwima w Tychach:

1.  Regulamin Pracy Przedszkola.
2.  Regulamin wynagradzania nauczycieli.
3.  Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 18 im. Juliana Tuwima.
4.  Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
5.  Regulamin przyjmowania skarg i wniosków.


Wszelkie regulaminy dostępne są na terenie placówki.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2017-10-06 12:03:43 Zmiana publikacji Anna Orłów
2 2012-09-18 11:12:50 Zmiana publikacji Anna Orłów
3 2012-09-18 11:12:07 Zmiana publikacji Anna Orłów


stronę wyświetlono 751 razy Artykuł wyświetlony 751 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.