BIP

Statut

Podstawą działalności Przedszkola Nr 18 im. Juliana Tuwima w Tychach jest Statut.
To podstawowy akt prawny placówki opracowany zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, Kartą Nauczyciela i Rozporządzeniami MEN, regulujący zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Przedszkola.

Statut Przedszkol 18 im. Juliana Tuwima w Tychach będzie wkrótce dostępny do pobrania w formacie PDF

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2017-10-06 12:03:24 Zmiana publikacji Anna Orłów
2 2012-09-18 11:09:40 Zmiana publikacji Anna Orłów
3 2012-09-18 11:04:10 Zmiana publikacji Anna Orłów


stronę wyświetlono 584 razy Artykuł wyświetlony 584 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.