BIP

Statut

Podstawą działalności Przedszkola Nr 18 im. Juliana Tuwima w Tychach jest Statut.
To podstawowy akt prawny placówki opracowany zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, Kartą Nauczyciela i Rozporządzeniami MEN, regulujący zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Przedszkola.





Statut Przedszkol 18 im. Juliana Tuwima w Tychach będzie wkrótce dostępny do pobrania w formacie PDF

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2017-10-06 12:03:24 Zmiana publikacji Anna Orłów
2 2012-09-18 11:09:40 Zmiana publikacji Anna Orłów
3 2012-09-18 11:04:10 Zmiana publikacji Anna Orłów


stronę wyświetlono 510 razy Artykuł wyświetlony 510 razy