BIP

Informacje o jednostce

    Przedszkole Nr 18 im. Juliana Tuwima swoją działalność rozpoczęło w grudniu 1964 roku. Placówka mieści i się w budynku parterowym w centrum miasta Tychy na osiedlu „F”.
    Budynek jest odizolowany od  zgiełku i gwaru miejskiego, gdyż znajduje się w otoczeniu parkowym. Posiada duży, dobrze zacieniony ogród, w którym jest profesjonalnie urządzony plac zabaw dla dzieci.  Przedszkole jest dobrze wyposażone w nowoczesne meble, zabawki oraz pomoce edukacyjne. Placówka  jest po remoncie kapitalnym.
     W Przedszkolu nr 18 im. Juliana Tuwima panuje atmosfera ciepła, swobody i serdeczności. Przedszkole nasze jest otwarte na propozycje, zmiany i sugestie dotyczące pracy z dziećmi. Wspiera aktywnie rozwój każdego z nich oraz zaspokaja ich potrzeby emocjonalne. Posiada bardzo dobrą opinie w środowisku lokalnym i wśród Rodziców.
     Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra nauczycieli,  dodatkowo wszystkie dzieci objęte są opieką logopedy, psychologa oraz pedagoga.

Więcej informacji na stronie Przedszkola Nr 18 im. Juliana Tuwima:
www.tychyprzedszkole18.edupage.org


ADRES PRZEDSZKOLA:

Przedszkole Nr 18 im. Juliana Tuwima
ul. Fitelberga 31
43-100 Tychy
tel. /32/ 227-26-82

e-mail:
p18@oswiata.tychy.pl


Dyrekcja Przedszkola:

Dyrektor:   mgr Katarzyna Bienia- Marczykiewicz
Z-ca dyrektora:   mgr Jadwiga Grzenda

Godziny pracy przedszkola:

od poniedziałku do piątku w godz. 06:00 - 17:00

Osoby odpowiedzialne

Imie Nazwisko Stanowisko
Katarzyna Bienia - Marczykiewicz Dyrektor

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2018-09-20 08:55:15 Zmiana publikacji Agnieszka Kozubek
2 2018-09-20 08:54:04 Zmiana publikacji Anna Orłów
3 2018-09-20 08:50:35 Zmiana publikacji Anna Orłów


stronę wyświetlono 24537 razy Artykuł wyświetlony 24537 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.